Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Pro Persona w Jędrzejowie jest organizatorem konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod nazwą „Nasz wspólny cel to czyste środowisko”. Patronat nad konkursem sprawuje starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

 

Organizacja konkursu jest dofinansowana przez WOjewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas „Dnia Ekologicznego” w czasie 5. Festiwalu Piosenki Turystycznej i Poetyckiej „Pociąg do piosenki” (dawne Wagonowe Tra La La).

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w tym konkursie.

Załączamy regulamin, który jest dostępny także na stronie Stowarzyszenia: www.pro-persona.pl

formularz_zgloszeniowy.docx

regulamin_plastyka_1.docx