W ramach prowadzonych eliminacji na terenie działania Placówki Terenowej KRUS w Jędrzejowie, wysłano do wszystkich Szkół Podstawowych na terenie powiatu jędrzejowskiego informacje o IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” zachęcając uczniów do wzięcia udziału w ww. Konkursie.

Do Placówki Terenowej KRUS w Jędrzejowie wpłynęło 114 prac plastycznych z 23 Szkół Podstawowych, z których Komisja Powiatowa w dniu 08.04.2019r. w składzie:

  • Maria Barańska- Wicestarosta powiatu jędrzejowskiego
  • Józef Straszak – Dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie
  • Artur Smerkowski – plastyk Centrum Kultury w Jędrzejowie
  • Anita Łukasik – plastyk Centrum Kultury w Jędrzejowie
  • Krzysztof Nowak – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
  • Michał Molenda- Kierownik PT KRUS w Jędrzejowie
  • Mariusz Pietrzyk – Specjalista PT KRUS w Jędrzejowie
  • Justyna Helicka – Starszy Referent Ubezpieczeń PT KRUS w Jędrzejowie

dokonała wyboru 6 najlepszych prac w następujących kategoriach wiekowych:

Pierwsza GRUPA- klasy  0-III
I miejsce- Kamila Januszek kl. ”O” Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Łysakowie,
II miejsce- Igor Suchanowski kl. II Zespół Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych,
III miejsce- Bartosz Michalski kl. I Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim.

Druga GRUPA- klasy IV-VIII
I miejsce- Marcelina Majcher  kl. V Szkoła Podstawowa w  Potoku Wielkim,
II miejsce- Maja Gwóźdź kl. VII Szkoła Podstawowa w Łysakowie,
III miejsce – Natalia Grzelec kl. V Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim,

Wybrane prace zostały przesłane do Komisji Wojewódzkiej  do dalszych eliminacji. Ponadto Komisja ustaliła wyróżnienia dla 3 prac plastycznych:

– Wojciech Tomczyk kl.0  Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Sędziszowie,
– Justyna Sęk kl. VII Szkoła Podstawowa w Rakowie,
– Daniel Baliński kl. VI Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie.

Dla laureatów wybranych prac zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe dla 6 prac ufundował KRUS OR Kielce, a ponadto  dla 3 wyróżnionych prac nagrody ufunduje Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Jędrzejowie Pan Michał Molenda.