Starosta Jędrzejowski zaprasza do udziału w konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska” .

Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych wsi z terenu Powiatu Jędrzejowskiego, a także podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych.

W załączeniu:
1. REGULAMIN
2. Deklaracja zgłoszenia wsi do konkursu
3.Kwestionariusz konkursowy
4. Oświadczenie
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych