Zgodnie z Uchwałą nr 181/600/2022 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 10.08.2022r. projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jędrzejowskim na lata 2022 – 2028” został skierowany do konsultacji z gminami z terenu Powiatu Jędrzejowskiego.

Głównym celem przedmiotowych konsultacji jest zebranie opinii i propozycji podmiotów reprezentujących gminy oraz organizacji pozarządowych z ich terenu do przygotowanego dokumentu, przed skierowaniem go pod obrady Rady Powiatu w Jędrzejowie tj. organu uprawnionego do jego uchwalenia.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie pisemnej
w okresie od 11 sierpnia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.

Formularz konsultacji należy przekazać osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie  28-300 Jędrzejów ul. Okrzei 49B lub drogą elektroniczną: pcpr@jedrzejow.pl

 

 STRONA BIP I DOKUMENTY DO POBRANIA TUTAJ:
https://www.powiatjedrzejow.pl/bipkod/12655878