doc

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.
Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców powiatu jędrzejowskiego na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron powiatu, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem.
Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Planie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnioną ankietę prosimy o przesłania na adres email: powiat@powiatjedrzejow.pl (wpisując
w temacie „ankieta”) lub dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83 lub ul. Armii Krajowej 9 (sekretariat) w terminie do 20 stycznia 2016 r.

docAnkieta – „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2025”170.00 KB