Ogłoszenie Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.