Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Krajobraz

HPIM7449Powiat Jędrzejowski leży w południowo-zachodniej części Województwa Świętokrzyskiego. Na południu rozciąga się pas wyżyn, a na północy pas starych gór, z których w najbliższym sąsiedztwie znajdują się na południowym-zachodzie Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, a na południowym-wschodzie Wyżyna Kielecko - Sandomierska. Oddziela je od siebie obszar Niecki Nidziańskiej - obszernego zapadliska tektonicznego. Jego teren jest odwadniany siecią rzeczną w kierunku Wisły, poprzez główną rzekę Nidę, od której wzięło nazwę Ponidzie.

las1Na terenie powiatu znajduje się kilka ciekawych zespołów krajobrazowych, które zostały włączone do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

HPIM7445Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego znajdują się całkowite lub częściowe zlewnie następujących rzek: Nida - najdłuższa rzeka województwa opływająca teren powiatu od strony północno-wschodniej, odwadniająca środkowo-północną część Niecki Nidziańskiej. Jest rzeką nizinną o średnim spadku z licznymi meandrami, uregulowaną w niewielkim stopniu. Źródła położone w pobliżu miejscowości Moskorzew, początkowy odcinek nosi nazwę Białej Nidy,dopiero od połączenia z Czarną Nidą na wysokości miejscowości Żerniki rzeka nazywana jest Nidą. Od miejscowości Żerniki główne dopływy Nidy to: Czarna Nida i Maskalis jako lewobrzeżne oraz Brzeźnica i Mierzawa jako prawobrzeżne, Biała Nida - początkowy odcinek Nidy płynie w kierunku wschodnim i łączy się z Czarną Nidą w km 98,8 Nidy (długość 52,4 km zlewnia 1029,4 km 2 ). Do większych jej dopływów lewobrzeżnych należą: Lipnica, Łososina, Hutka a prawobrzeżnych: Kwilinka i Zdanówka, Mierzawa - bierze swój początek pod Brydzyniem Gmina Kozłów poza granicami Województwa Świętokrzyskiego (na terenie Powiatu Jędrzejowskiego 52,3 km zlewnia 563,6 km 2 ).