Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

HPIM7449Powiat Jędrzejowski leży w południowo-zachodniej części Województwa Świętokrzyskiego. Na południu rozciąga się pas wyżyn, a na północy pas starych gór, z których w najbliższym sąsiedztwie znajdują się na południowym-zachodzie Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, a na południowym-wschodzie Wyżyna Kielecko - Sandomierska. Oddziela je od siebie obszar Niecki Nidziańskiej - obszernego zapadliska tektonicznego. Jego teren jest odwadniany siecią rzeczną w kierunku Wisły, poprzez główną rzekę Nidę, od której wzięło nazwę Ponidzie.

Krajobraz Ponidzia jest bardzo zróżnicowany. W zachodniej części dominują lessowe wzgórza Garbu Wodzisławskiego z dużym udziałem obszarów leśnych, natomiast północną część Ponidzia zajmuje Płaskowyż Jędrzejowski, charakteryzujący się wydłużonymi, łagodnie zaokrąglonymi wzgórzami. Teren Powiatu Jędrzejowskiego z punktu widzenia geologicznego jest pochodzenia jurajskiego. Pokryty utworami kredy środkowej i górnej. Głównie mamy tu margiel kredowy, który tworzy płaskowzgórza, a tam gdzie nie jest pokryty utworami lodowcowymi daje podstawę do rozwoju rędzin. Powiat Jędrzejowski położony jest w obrębie dwóch mikroregionów: Płaskowyżu Jędrzejowskiego i Garbu Wodzisławskiego, wchodzących w skład krainy geograficznej określanej jako Niecka Nidziańska.