Pod patronatem honorowym starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka oraz wójta gminy Wodzisław Bożeny Szczypiór 26 kwietnia na strzelnicy pneumatycznej w Wodzisławiu odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie Młodzieży Klas Gimnazjalnych Szkół Podstawowych.

W sportowej rywalizacji wzięły udział cztery drużyny:
– klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej z Wodzisławia,
– klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej z Małogoszcza,
– klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej z Nagłowic,
– klasy gimnazjalne Szkoły AWANS z Jędrzejowa.
Zasady strzelania; karabinek pneumatyczny HANEL, tarcza TS-3, odległość 10 m, ilość strzałów: próbnych 3 , ocenianych -10, postawa strzelecka –stojąca.
Wyniki końcowe zawodów strzeleckich:
Klasyfikacja drużynowa
I miejsce drużyna z Małogoszczy – 391 pkt.
II miejsce drużyna z Wodzisławia – 383 pkt.
III miejsce drużyna z Nagłowic – 382 pkt.
IV miejsce drużyna z AWANS Jędrzejów- 356 pkt.
Klasyfikacja indywidualna
I miejsce zdobyła Małgorzata Florczyk– uczennica z Nagłowic – 84 pkt.,
II miejsce zdobył Szymon Sadowski – uczeń z Małogoszcza – 81 pkt.,
III miejsce zdobyła Patrycja Mularczyk – uczennica z Nagłowic – 80 pkt.,
IV miejsce zdobyła Anna Borowska – uczennica z Małogoszcza – 79 pkt.,
V miejsce zdobył Igor Uramowski – uczeń z Nagłowic – 79 pkt.,
VI miejsce zdobył Mateusz Stępień – uczeń z Małogoszcza – 78 pkt.

Organizatorzy :
– Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
– Urząd Gminy Wodzisław,
– Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie,
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu.
Turniej ten tradycyjnie został zorganizowany z okazji „Dnia Wiosny”.
Puchary, dyplomy, pączki oraz wodę mineralną w tych zawodach strzeleckich ufundował starosta jędrzejowski.
Uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów dokonali: w imieniu starosty jędrzejowskiego – Kazimierz Nowakowski-pełnomocnik starosty jędrzejowskiego ds. sportu, a w imieniu gminy Wodzisław – Mariusz Osiński – kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy Wodzisław – Pani Bożenie Szczypiór za udostępnienie strzelnicy.
Podziękowania składam Panu Mariuszowi Osińskiemu –Kierownikowi GOS i R w Wodzisławiu i Panu Przemysławowi Obwiosło za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów strzeleckich oraz za ocenę sędziowską..
Kieruję również serdeczne podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn. Składam podziękowania Panu Marcinowi Bekierowi –Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu za zabezpieczenie opieką medyczno –pielęgniarską Powiatowych Zawodów Strzeleckich młodzieży szkół gimnazjalnych.
Dziękuję serdecznie Panu Krzysztofowi Nowakowi –Inspektorowi z Wydziału Edukacji, Zdrowia Kultury i Spraw Społecznych za pomoc w sporządzeniu dyplomów i obsługę techniczną zawodów.
K. Nowakowski