W piątek, 21 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Tomaszem Puchrowiczem i Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomaszem Kowalskim, wręczyli dzieciom z pieczy zastępczej laptopy sfinansowane z projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego, Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
a) Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów); Powiat Jędrzejowski na ten cel pozyskał kwotę 165 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup:
– 11 laptopów dla dzieci z rodzin zastępczyc,
– 9 laptopów dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego z Małogoszcza i Miąsowej,
– 35 laptopów dla dzieci z Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży z Nagłowic.
b) Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych); Na ten cel Powiat Jędrzejowski pozyskał kwotę 20 075,00 zł.
c) Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Na ten cel Powiat Jędrzejowski pozyskał kwotę 10 000,00 zł.
Łącznie na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Powiat Jędrzejowski pozyskał kwotę 195 075,00 zł.
 
Podczas przekazania obecni byli również: Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach Jarosław Stankiewicz, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Miąsowej Alina Grabalska, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Małogoszczu Danuta Niechciał, pracownicy wymienionych powyżej placówek, indywidualne rodziny zastępcze oraz dzieci.