(I) W niedzielę, 9 sierpnia Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej dotarł do Jędrzejowa.

Władze województwa, powiatu i gminy, powitały uczestników marszu.
Najpierw odbyła się uroczysta msza św. w Klasztorze Cystersów, gdzie modlono się w intencji Ojczyzny. Później rozpoczęło się spotkanie przed pamiątkową tablicą na rynku pod Muzeum im. Przypkowskich. Odśpiewano hymn Polski i pieśń żołnierską „My Pierwsza Brygada”.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna skierował słowa do maszerujących:
Drodzy uczestnicy Marszu – dziękujemy za WASZ trud i poświęcenie w upamiętnieniu wydarzeń z 1914 r.  Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską są niczym
w porównaniu z siłą naszego patriotyzmu. W dominie krwi pokolenia Polaków widziały nadzieję na przyszłość. Siła duch, wiara w ideały, solidarność, poświęcenie to wartości, które nie przemijają. Te wartości przyświecają żołnierzom Józefa Piłsudskiego i są na pewno drogowskazem dla Was dla również winny być i dla nas.
Pamiętajmy, że przodkom winniśmy PAMIĘĆ, a OJCZYŹNIE – MIŁOŚĆ, aby Ojczyzna Nasza była zawsze WOLNA i CORAZ PIĘKNIEJSZA. –  powiedział Starosta Paweł Faryna.

Przemawiali również Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski
i Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele władz i  uczestnicy marszu złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz Józefa Piłsudskiego
w Jędrzejowie.

(II) W poniedziałek, 10 sierpnia na placu Zespołu Szkół NR2 odbył się apel poranny, a pod siedzibą Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie uroczystości zakończenia pobytu Kampanii Kadrowej w Jędrzejowie.

Wicestarosta Maria Barańska skierowała słowa do uczestników marszu:
– Niech Patron Naszego Miasta Błogosławiony Mistrz Wincenty Kadłubek, pierwszy POLAK, historyk dziejów naszego NARODU się Wami opiekuje i wyprasza u DOBREGO BOGA, siły
i zdrowie na dalszy trud waszego marszu upamiętniającego wydarzenia sprzed 106 lat.
Złożono kwiaty pod Dębem Niepodległości.

W 106. Rocznicę wymarszu Pierwszej Kompani Kadrowej statuetkę „Skrzydło Niepodległości” za promowanie czynu 6 sierpnia 1914 r. otrzymał Paweł Kowalski – Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK – koło w Jędrzejowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel wraz z Prezesem Stowarzyszenia Patriotycznego, Chrześcijańskiego „TYNIEC” Witoldem Chmielewskim, przekazali na ręce Komendanta Marszu Dionizego Krawczyńskiego drewniany krzyż wykonany z okazji 100-nej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II – Papieża Polaka. Następnie Kadrówka wyruszyła do Choin nad Nidą.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bugusławski, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel, Członkowie Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego: Jarosław Krawczyk i Tomasz Puchrowicz, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, Prezes, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” Dionizy Krawczyński, Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK – koło w Jędrzejowie – Paweł Kowalski, Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów Bernard Suchmiel, Janusz Adamczyk, były Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Maciej Przypkowski, Dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie Józef Straszak i pracownicy tej placówki, pracownicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie i mieszkańcy Jędrzejowa.

Tegoroczny Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii odbył się w okrojonej, symbolicznej formie.
Ze względu na panującą w Kraju sytuację epidemiologiczną zmniejszono liczbę pododdziałów, a w uroczystościach brało udział Kierownictwo Marszu. Obchody odbyły się na wolnym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego, a także liczbę uczestników zgromadzenia zawężono do koniecznego minimum.

Kolejny Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej już za rok.

GALERIA ZDJĘĆ

 

(MF)