DSC04992

DSC04992Umowę na blisko 27 milionów złotych podpisał właśnie powiat jędrzejowski z marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

Umowa dotyczy pomocy finansowej przeznaczonej na prace scaleniowe i poscaleniowe w powiecie jędrzejowskim.
– To wynik naszych czteroletnich starań o pozyskanie środków finansowych na ten cel – mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i co bardzo ważne wsparcie wynosi 100 procent kosztów kwalifikowalnych.
W ramach wsparcia trzy wsie w naszym powiecie, w gminie Słupia Jędrzejowska, zostaną poddane procesowi scalenia gruntów. Celem tego procesu jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, dostosowanie granic działek do systemu melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, wytyczenie i urządzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych.
Wszystkie prace związane z projektem mają być wdrożone do 2020 roku, wtedy zakończy się także wypłacanie kolejnych transz pomocy finansowej. Dofinansowanie wynosi 800 euro na hektar na prace scaleniowe i 2000 euro na hektar na zagospodarowanie gruntów poscaleniowych. Scaleniom zostanie poddanych ogółem 2330 hektarów pól, łąk i lasów w miejscowościach Słupia, Wielkopole i Raszków.
Bardzo ważną częścią projektu są tak zwane prace poscaleniowe, które polegają na rozbudowie infrastruktury związanej ze scalanymi gruntami. – Będą to drogi dojazdowe, których ma powstać w ramach tego projektu aż 50 km – mówił w czasie spotkania marszałek województwa Adam Jarubas. – Cały projekt to wielkie wyzwanie dla samorządu powiatowego, dlatego dziękuję, że je podjęliście.
– Być może zmniejszy się różnorodność krajobrazowa, szachownica pól jest piękna, ale z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa lepiej, kiedy grunty rolne nie są tak poszatkowane – podkreślał członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.
W spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział także wicestarosta Janusz Grabek oraz główny księgowy powiatu Ewa Gajos.
– Nasze starania zakończyły się sukcesem, który będzie z pożytkiem dla wszystkich, próg finansowania jest obecnie bardzo wysoki – dodaje wicestarosta Janusz Grabek.

DSC04984