W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał 13 umów z wnioskodawcami ubiegającymi się o pomoc na realizację lokalnych strategii rozwoju za pośrednictwem Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. Łączna wartość dofinansowanych przedsięwzięć to kwota 694 tysięcy 532 zł. Powiat jędrzejowski otrzyma 80 tysięcy złotych na wydanie „Monografii Ziemi Jędrzejowskiej”.

Pieniądze trafiły m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz osób fizycznych za pośrednictwem Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. Grupa ta obejmuje obszar osiemnastu gmin należących do trzech powiatów: koneckiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który stoi na czele rady ŚRLGD, dziękował marszałkowi Adamowi Jarubasowi za jego wsparcie i otwartość przy zakładaniu tej grupy. – Pan marszałek dostrzegł naszą chęć porozumienia, współdziałania między trzema powiatami – podkreślał starosta.

Dofinansowanie pochodzi z działania pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, w ramach w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

– Powiat konecki, jędrzejowski i włoszczowski to teren obdarzony wyjątkowymi warunkami do podejmowania działalności rybackiej, promowania akwakultury. Temu służy ten program – mówił marszałek Adam Jarubas. – Pieniądze z programu trafiają nie tylko na promowanie rybactwa ale także na rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Pośrednictwo Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania daje dobre możliwości także lokalnym przedsiębiorcom – dodał.

Łącznie podpisanych zostało 13 umów.  11 beneficjentów będzie realizowało projekty związane z promocją obszaru rybackiego, a 2 podejmie działalność gospodarczą. Będą to firmy związane z branżą usług mechanicznych i przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Dofinansowanie otrzymali:

– Powiat Jędrzejowski na opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującej rybackie dziedzictwo kulturowe, kwota: 80 000,00 zł

– Gmina Nagłowice na „Projekt z ikrą”, kwota: 76 473, 22 zł

– Gmina Słupia (Jędrzejowska) na organizację I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia, kwota: 25 144,00 zł

– Gmina Oksa na imprezę promującą rybactwo, kwota: 34 000,00 zł

– Stowarzyszenie “Nad Nidą” na realizację filmu o łowiskach wędkarskich i rybackich, na terenie Świętokrzyskiej RLGD pt. “Gdzie na ryby-przewodnik”, kwota: 80 000,00 zł

– Gmina Radków na projekt „Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków”, kwota: 17 538,00 zł

– Gmina Małogoszcz na organizację obchodów 40-lecia Miejskiego Klubu Sportowego “WIERNA” Małogoszcz ph. „Nad Wierną Rzeką zawsze na sportowo”, kwota: 29 568,55 zł

– Powiat Konecki na organizację święta hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba”, kwota: 78 792,03 zł

– Powiatowe Centrum Kulturalno Rekreacyjne we Włoszczowie na projekt “Włoszczowa rybą i lasem stoi…” – promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów, kwota: 59 800,00 zł

– Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie na realizację projektu ph. „Na świętokrzyską rybę z OSP!”, kwota: 20 246,40 zł

– Gmina Ruda Maleniecka na promocję gminy poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego, kwota: 69 176,25 zł

– Mirosław Jagoda na utworzenie firmy serwisującej pojazdy, maszyny i urządzenia mechaniczne i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia i technologie, dofinansowanie: 47 979,67 zł

– Agnieszka Skowronek na rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez zakup środków trwałych umożliwiających otwarcie własnej działalności, dofinansowanie: 75 816,00 zł.

źródło: Świętokrzyski Urząd Marszałkowski