Uczeń Zespołu Szkół w Wodzisławiu okazał się najlepszy w zawodach strzeleckich podczas wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych klas mundurowych.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 05 września b.r. odbyły się organizowane m.in. przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach.
Jest to działanie wspomagające kształtowanie wśród młodzieży szkolnej postaw patriotycznych, popularyzowanie służby wojskowej oraz wyrabianie umiejętności i cech niezbędnych do współpracy w zespole. W zawodach brały drużyny ze szkół o profilu mundurowym z całego województwa, a powiat jędrzejowski był reprezentowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.
Biorąc po raz pierwszy udział w tych zawodach, drużyna dziewięcioosobowa w składzie: Kamil Pustuł, Olaf Nestorowicz, Miłosz Bartkiewicz, Mateusz Szaniecki, Radosław Sęk, Klaudia Wiewiura, Wiktoria Szarek, Damian Dudziak, Dawid Wyrozumski zdobyła piąte miejsce. Uczniowie musieli zmierzyć się z takim zadaniami jak: marszobieg terenowy z przeszkodami na dystansie 3 km, podczas którego wykonywano m.in. ewakuację rannych z pola walki, rzut granatem oraz rozkładanie i składanie broni.
Najważniejszym elementem zawodów były zawody strzeleckie, do których przystąpiło 81 uczniów klas mundurowych z całego województwa. W tej konkurencji uczeń klasy IIIa LO Wodzisław o profilu militarno-sportowym, Miłosz Bartkiewicz, okazał się najlepszym strzelcem zdobywając 88 pkt w strzelaniu z kbks na odległość 50 m. Cały zespół wykazał się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach i treningach organizowanych w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, a także we współpracy z policją, strażą pożarną i Ligą Obrony Kraju oraz na zajęciach szkolnych w ramach innowacji pedagogicznej – klasy militarno-sportowe i policyjno-prawne.