Na zdjęciu: Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Dziś pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” przy ul. Okrzei w Jędrzejowie (obok Zespołu Szkół Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”), odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Władze Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowali Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska.

Krótką uroczystość poprowadził Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel, który odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przemówił również Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK – koło w Jędrzejowie – Paweł Kowalski. Żołnierzy Wyklętych uczczono minutą ciszy.

Kwiaty pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” złożyli Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, a także Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Jędrzejowie Jerzy Matuszewski, Uczniowie ZS Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Znicz zapalili przedstawiciele Jędrzejowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, którzy wystąpili w odpowiednich mundurach z czasów II wojny światowej.

1. marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

W ramach tego szczególnego dnia Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska wraz z Burmistrzem Marcinem Piszczkiem udali się do lasu Gaj, by zapalić znicz przed tablicą przy leśniczówce, w której mieściła się podczas II wojny światowej kwatera Komendanta Obwodu Jędrzejów Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej oraz kancelaria Komendy Jędrzejów prowadzona przez rodzinę leśniczych Karkowskich.

Kwaterowali w niej m.in. komendanci Armii Krajowej obwodu Jędrzejów: kapitan Adam Jastrzębski „Grot”, podpułkownik Zygmunt Żywocki „Dzięcioł”, zastępca komendanta kapitan Józef Kurek „Halny”. Leśniczówka była również schronieniem dla osób ściganych przez Niemców, służyła także jako magazyn broni.

Na terenie lasu odbywał się dziś Bieg Tropem Wilczym 2020 – VIII Edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Starosta i Wicestarosta zwiedzili trasę rajdu i byli obecni na starcie wyścigu. Dobra pogoda przełożyła się na fenomenalną frekwencję.  „Żołnierze Wyklęci” zostali uczczeni wzorowo.

Chwała i Cześć Bohaterom!