1 września pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej odbyła się podniosła uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, zorganizowana przez starostę jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka wraz z Powiatową Radą ds Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na uroczystości zgromadzili się przedstawiciele samorządów, szkół, instytucji, organizacji społecznych, służb mundurowych. Były obecne poczty sztandarowe oraz delegacje z kwiatami i zniczami.
Ksiądz Leszek Sztandera, dziekan jędrzejowski, odmówił modlitwy za tych, którzy zginęli w wojnie obronnej 1939 roku i podczas wszystkich wojennych lat. Wspólnie modliliśmy się także za pokój i wolność naszej Ojczyzny.
Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek podkreślał wartość wolności, która została dla nas wywalczona, apelował, abyśmy doceniali jej wartość i pracowali dla pokoju i wzrostu, rozwoju małych ojczyzn i całego kraju.
Bernard Suchmiel, przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wygłosił przejmujący apel poległych. Całości uroczystości dopełniła ceremonia składania wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy w hołdzie Bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej. Swoją recytacją uświetnił ją także Piotr Maciej Przypkowski, były długoletni dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, który zaprezentował wiersz Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”.