Pełna informacje dotyczące Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Jędrzejowiskiego:

https://www.powiatjedrzejow.pl/bipkod/14733531