Ratunkiem dla jędrzejowskiej wąskotorówki jest jej przejęcie przez samorząd wojewódzki, który dotychczas był jednym z licznych współwłaścicieli spółki zarządzającej koleją. Urząd Marszałkowski włączy Świętokrzyską Kolejkę Dojazdową w struktury jednostki odpowiadającej za parki krajobrazowe. Władze regionu oceniają, że niezbędne inwestycje warte są  ok. 40 mln zł.

Od dłuższego czasu los Świętokrzyskiej Kolei wydawał się niepewny. Jej operator, samorządowa spółka Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Ponidzie”, byłą w bardzo złej kondycji finansowej,
a niedoinwestowana infrastruktura wąskotorówki ulegała co raz większej degradacji. Jej stan doprowadził do całkowitego wstrzymania ruchu.

Odpowiedzią na te problemy są istotne zmiany organizacyjne. – ŚKD CEP sp. z o.o. była od 2002 roku spółką prawa handlowego, której udziałowcami byli województwo świętokrzyskie, powiaty pińczowski
i jędrzejowski oraz gminy Pińczów, Jędrzejów, Kije i Imielno. Sytuacja  finansowa przedsiębiorstwa uniemożliwiała jego dalsze funkcjonowanie . Dotychczasowa formuła ograniczała możliwości dokapitalizowania spółki oraz inwestowania choćby w zabezpieczenie majątku, remonty
i modernizację kolejki (torowiska czy podtorza), a także wiadukty i mosty .

Zarząd województwa zaproponował więc likwidację funkcjonującej dotychczas spółki i włączenie ŚKD
w strukturę Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Kielcach. Ma on status samorządowej jednostki organizacyjnej i podlega UMWŚ.

Prowadzenie kolejki dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” przez Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe przy wsparciu samorządu województwa zapewni należną temu osobliwemu zabytkowi opiekę oraz podkreśli jego walory jako jednej z najpiękniejszych atrakcji turystycznych Ponidzia i całego Świętokrzyskiego.

1 maja 2021 roku kolejka Ciuchcia Expres Ponidzie ponownie wyjedzie w trasę. Zapowiada to Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, które przejmą zarządzanie Ciuchcią Expres Ponidzie.

8 czerwca 2020 r. udziałowcy spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa Ciuchcia Expres Ponidzie podpisali list intencyjny w sprawie przejęcia kolejki przez podległy zarządowi województwa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Podczas zgromadzenia 22 czerwca 202 r. udziałowcy spółki, która od 18 lat zarządza kolejką, podjęli decyzję o jej likwidacji. Na likwidatora spółki powołany został adwokat Rafał Jarząbek.

To bardzo ważna decyzja. Rozpoczyna się bowiem proces likwidacji spółki, który ma doprowadzić do przejęcia kolejki przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i włączenie jej do struktur Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Likwidacja spółki ma potrwać około
8 miesięcy.  Aby kolejka w  przyszłym roku mogła wyruszyć w trasę musi uzyskać od kolei stosowne certyfikaty bezpieczeństwa, a także wyremontować tory i tabor.

Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe będą starały się pozyskać na ten cel pieniądze unijne oraz środki z rządowego Funduszu Kolejowego.

Dotychczasowa działalność w formie spółki, nie pozwalała na sięgniecie po wsparcie ze środków zewnętrznych, dlatego likwidacja spółki oraz przejecie kolejki przez Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe to jedyna szansa na uratowanie i rozwój kolejki wąskotorowej.

foto: Krzysztof Nowak