Likwidowanie barier funkcjonalnych:

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Zakup komputera a również jego oprzyrządowania np. zakup specjalistycznej klawiatury logopedycznej czy programów logopedycznych mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Nie ma katalogu świadczeń a warunkiem jest ścisły związek sprzętu z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz dysfunkcjami, potwierdzonymi przez lekarza i uzasadnionymi przez Wnioskodawcę.  W miarę posiadanych środków pozytywnie opiniowane są wnioski tych osób niepełnosprawnych, którym zakup określonego sprzętu pozwoli zmniejszyć lub wyeliminować skutki istnienia barier w komunikowaniu się z otoczeniem, które wynikają z określonych schorzeń i dysfunkcji.

Bariery techniczne to bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie, umożliwienie lub ułatwienie w korzystaniu z przestrzeni życiowej. Likwidacja barier technicznych polega między innymi na przystosowaniu urządzeń technicznych (np. schodołaz, podnośniki wannowy, czy  transportowy) oraz na umożliwieniu funkcjonowania w życiu codziennym ( np. rower trójkołowy, tandem) czy też w gospodarstwie domowym (np. zegarek z funkcją budzenia wibracjami, mówiący ciśnieniomierz).

WSZELKIE INFORMACJE:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
ul. Okrzei 49b
28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 36 00
email: pcpr@jedrzejow.pl

Dyrektor : Tomasz Kowalski

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od godz. 7:30 do 16:30

Wtorek – Czwartek od godz. 7:30 do 15:30

Piątek od godz. 7:30 do 14:30