24 czerwca na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego w Starostwie Powiatowym
w Jędrzejowie oficjalnie powołano dyrektorów dwóch szkół będących jednostkami powiatu.
Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego przyjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorskich w Zespole Szkół Centrum Kształceni Rolniczego im. M. Rataja w Krzelowie i w  Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.

Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Krzelowie został Pan Artur Walocha (lat 50). Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przepisów ruchu drogowego, instruktor-wykładowca nauki jazdy kat. ABT posiadający 29- letni staż pracy. Stanowisko Dyrektora w obejmie od 1 lipca 2020 roku.

Natomiast od 1 września 2020 roku stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie obejmie  Pan Paweł Kowalski (lat 47). Nauczyciel dyplomowany z ponad 23-letnim stażem pracy od początku związany z tą szkołą. Jest nauczycielem religii i etyki. Zaangażowany w działalność patriotyczną, współtwórca pomników upamiętniających lokalnych bohaterów Armii Krajowej. Kierownik drużyn ZHR i MKH im. AK.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu obecni byli: Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel, Członkowie Zarządu Powiatu: Renata Kawiorska, Jarosław Krawczyk i Tomasz Puchrowicz, a także Sekretarz Powiatu Julian Baran, Skarbnik Powiatu Ewa Gajos, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Renata Kwas i Inspektor Biura Rady i Zarządu Urszula Stefańska.