21  stycznia  w  hali sportowej Szkoły Podstawowej w  Oksie odbył się  Powiatowy Noworoczny  Turniej  Halowej  Piłki  Nożnej  Ludowych  Zespołów  Sportowych  i  Klubów  Sportowych z terenu powiatu jędrzejowskiego, któremu patronowali starosta jędrzejowski Edmund  Kaczmarek oraz wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń.

 

ORGANIZATORZY:                                                                                                                                                      – STAROSTWO  POWIATOWE  w JĘDRZEJOWIE,                                                                                                              -URZĄD  GMINY w OKSIE,                                                                                                                                       – -POWIATOWY  ZWIĄZEK  STOWARZYSZEŃ  SPORTOWYCH  w JĘDRZEJOWIE,                                               – KLUB SPORTOWY  „NIDA” w  OKSIE.

W  sportowej rywalizacji  udział  wzięło  pięć drużyn:

– LZS  „Dąb”  Nagłowice,

– Klub Sportowy „ Partyzant”  Wodzisław,

– Kub Sportowy „ NIDA” Oksa I ,

– Klub Sportowy „NIDA” Sobków  II.

Celem naszych zawodów jest zachęcenie młodzieży  zrzeszonej w Ludowych Klubach Sportowych i Klubach Sportowych  do  zdrowego, sportowego  trybu  życia.

Powiatowy Noworoczny Turniej Halowej  Piłki  Nożnej  otworzył   Edmund Kaczmarek   Starosta  Jędrzejowski, powitał  wszystkich serdecznie,  powiedział,  że cieszy się, że po raz kolejny w Oksie  spotykają  się  w tak  licznym  gronie  zawodnicy ludowych  zespołów  sportowych i klubów  sportowych z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Zgodnie z regulaminem rozegrano w systemie „każdy z każdym”.

Rozegrano 10 meczy:

Mecze – rozgrywki:                                                                           Wyniki:

I  mecz, LZS „Dąb” Nagłowice – KS „Nida” Oksa  II                      –   2: 2,

II  mecz, KS Nida Sobków – KS  „Nida” Oksa I                                –   4:2,

III  mecz, KS „Partyzant ” Wodzisław – LZS „Dąb” Nagłowice    –    2:3,

IV  mecz, KS „Nida” Oksa II –  KS„ Nida ” Sobków                           –   3:1,

V  mecz,  KS „Nida” Oksa I – KS „Partyzant” Wodzisław                 –  2:3,

VI  mecz, LZS „Dąb” Nagłowice  –KS „Nida” Sobków                      –   3:3,

VII. mecz, KS „Nida” Oksa II  –KS „Nida ” Oksa I                               –  8:2,

VIII. mecz, KS „Nida” Sobków – KS „Partyzant” Wodzisław            –  2:1,                                               IX. mecz, LZS „Dąb” Nagłowice –KS „Nida” Oksa, w II połowie meczu decyzją sędziów wykluczono obie drużyny z uwagi na grubiańskie i nie sportowe zachowanie  zawodników, ukarano 4-ch zawodników  czerwonymi kartami.

X. mecz. KS „ Nida” Oksa II  -KS „Partyzant” Wodzisław                    – 7:4 .

Zajęte miejsca:

1 miejsce  – KS  „ Nida ” Oksa  II,

2 miejsce –  KS „Nida ”  Sobków,

3 miejsce  – KS  „ Partyzant ”  Wodzisław.

Wybrano  najlepszego  strzelca  tych zawodów – został  nim  Tomasz  Różański z KS „ Nida”  Oksa II. Wybrano  również najlepszego  bramkarza – został  nim  Tomasz Gancarczyk  z KS  „Partyzant” Wodzisław.

Puchary, statuetki i dyplomy wręczyli w imieniu Edmunda Kaczmarka –Starosty Jędrzejowskiego –Kazimierz Nowakowski –Prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych oraz Tadeusz Soboń – Wójt Gminy Oksa.

Wszyscy zawodnicy, trenerzy  opiekunowie drużyn sportowych byli częstowani  zupą (żurek z kiełbasą) ufundowaną przez  Wójta  Gminy  Tadeusza Sobonia- serdecznie w imieniu organizatorów dziękuję.

Serdecznie  dziękuję  Marii Supernat – Dyrektorowi  Zespołu Placówek Oświatowych w Oksie  za udostępnienie  hali  sportowej , pomieszczeń socjalnych, przygotowanie posiłków dla zawodników  oraz  miłą  atmosferę  w  trakcie  trwania  turnieju  piłkarskiego.

Piekarnia  „Sudolanka”  Sudół  ufundowała  dla  zawodników  pączki  i ciasto – serdecznie  dziękujemy w imieniu organizatorów  powiatowego  turnieju  piłki  nożnej.

Serdecznie dziękuję Mateuszowi Grzyb – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Oksie za  zabezpieczenie opieki medyczno –pielęgniarskiej na tym turnieju.

Gorące  podziękowania  kieruję  pod  adresem  trenerów- opiekunów  drużyn  poszczególnych drużyn.

Dziękuję  Krzysztofowi   Nowakowi- inspektorowi z Wydziału  Edukacji, Kultury, Zdrowia  i Spraw Społecznych  za  pomoc  techniczno-organizacyjną  w przygotowaniu  tych  zawodów  piłki  nożnej.

Dziękuję  serdecznie  za  pomoc  w organizowaniu  tych  zawodów  Sebastianowi Purchała  Prezesowi  KS „Nida” w Oksie.

Mecze sędziowali – Paweł Olszak  oraz  Patryk Pisarek.

Kazimierz Nowakowski