16 września Paweł Faryna, starosta jędrzejowski i Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Patrona w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.

Obchody rozpoczęła msza święta „polowa” na placu za budynkiem szkoły, którą odprawił Ojciec Jakub Zawadzki wraz z Ojcem Opatem Rafałem Ścibiorowskim. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o Patronie Szkoły, po którym odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wicedyrektor Bernard Suchmiel przybliżył historię nadania imienia szkole, jak również przedstawił inicjatywy patriotyczne Zespołu Szkół Nr 2.

W swoim przemówieniu Paweł Faryna, starosta jędrzejowski zwrócił się do uczniów i całej społeczności szkolnej:

– Droga MŁODZIEŻY PAMIĘTAJCIE, że działalność Patrona Szkoły, dziedzictwo jego żołnierzy to wyraz trwałego, niezłomnego zmagania o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej. Niech bohaterstwo Generała Stefana Roweckiego i jego żołnierzy będzie dla nas wzorem na zawsze.

Społeczności szkolnej życzę owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości, zaufania, satysfakcji z czasu spędzonego w szkole oraz dużo radości. Dbajcie o pielęgnowanie ideałów, o które walczył Patron Szkoły i jego żołnierze – powiedział starosta.

Następnie uczestnicy obchodów udali się na teren szkoły, gdzie złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Majora Stefana Gądzio „Kosa” i pod tablicami upamiętniającymi Patrona Szkoły. Zapalono również znicze pod dębem pamięci.

16 września 1995 roku ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH otrzymał imię swego Patrona – generała Stefana Roweckiego „Grota” .

Stefan Rowecki pseudonim „Grot” był generałem dywizji Wojska Polskiego, dowódcą wojskowym
i teoretykiem wojskowości. Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej od czerwca 1940 do lutego 1942, dowódca Armii Krajowej (komendant Sił Zbrojnych w Kraju) od 14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943. Został pojmany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie w sierpniu 1944 został zamordowany.

W uroczystościach wzięli udział i wiązanki kwiatów składali także:

Renata Kawiorska, członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego i sekretarz Gminy Jędrzejów, Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa, Paweł Kowalski , dyrektor ZS Nr 2, wicedyrektor Janusz Adamczyk, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel (również wicedyrektor szoły), prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Jędrzejowie Jerzy Matuszewski, żołnierz Armii Krajowej Kazimierz Suliga. A także Renata Kwas, naczelnik Wydziału Edukacji… przedstawiciele służb mundurowych policji i straży pożarnej, dyrektorzy szkół z Powiatu Jędrzejowskiego, przedstawiciele związków zawodowych i  instytucji, nauczyciele i uczniowie ZS Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.