12 lipca w dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej o godzinie 9.00 na zaproszenie Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka odbyło się uroczyste spotkanie upamiętniające tragiczne wydarzenia w lesie w Kazinach. W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe Jędrzejowskiego Pułku Piechoty Armii Krajowej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodzisławiu, Zarządu Gminnego OSP w Wodzisławiu, a także Kazimierz Suliga Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodzisławiu, Janusz Grabek Wicestarosta Jędrzejowski, Leszek Wawrzyła Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Jędrzejowie oraz Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Mariusz Zieliński Członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego, Maciej Tomczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, Kazimierz Nowakowski Pełnomocnik Starosty Jędrzejowskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prowadzący uroczystość Bernard Suchmiel – Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych rozpoczął od powitania gości, następnie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano przemówień Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, Wójta Gminy Wodzisław Bożeny Szczypiór, Leszka Wawrzyły, a także Zofii Żołny – uczestniczki tragicznych wydarzeń, która w krótkich słowach przedstawiła swoje wspomnienia z rozstrzelania w lesie kazińskim. Po tej części nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów upamiętniających ofiary oraz wspólne odśpiewanie Roty. Dzisiejszą skromną ale dostojną uroczystością wpisujemy się w ogólnopolskie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.