W związku z przebudową drogi powiatowej Sędziszów-Mierzawa w miejscowości  Pawłowice całkowicie zamknięty został odcinek tej drogi i wprowadzono objazd.

Do końca sierpnia na drodze powiatowej nr 178T Sędziszów-Mierzawa wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która wprowadza całkowite zamknięcie dla pojazdów przebudowywanego odcinka drogi.

Ruch w kierunku Mierzawy i Sędziszowa prowadzony jest alternatywnymi drogami – objazdem ulicami: Dworcową, Sportową, Kościelną, Rynek, Jędrzejowską i dalej wzdłuż torów aż do przejazdu kolejowego w okolicach miejscowości Boleścice.

Przypomnijmy, że droga jest przebudowywana w związku z inwestycją – budową bazy przeładunkowej gazu płynnego. Droga powiatowa będzie miała przebieg inny, niż dotychczas, na odcinku o długości prawie 560 m w okolicach miejscowości Zagaje i Pawłowice. Wybudowana zostanie także bocznica kolejowa i dodatkowy przejazd kolejowy z zaporami i dróżnikiem.

Udało się uzyskać dofinansowanie przebudowy tej drogi z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego w wysokości 100 tys. zł – po 50 tys. zł dla powiatu i dla gminy.
Inwestycja będzie kosztować w sumie około 1,4 mln zł. Po jednej trzeciej zapłacą za nią: powiat jędrzejowski, gmina Sędziszów oraz Firma Gaspol.