22 września Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska wzięli udział w uroczystym odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej poświęconej porucznikowi Stanisławowi Jarze
w Obiechowie.

Przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie  odsłonięto Tablicę Pamiątkową upamiętniającą:

„porucznika Stanisława Jarę s. Józefa ur. w 1913 roku w Obiechowie, zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940”.

Uroczystość rozpoczęła Anna Wiekiera, dyrektor Szkoły Podstawowej w Obiechowie.

Starosta Paweł Faryna zwrócił się do zebranych:

„Ta ofiara śmierci porucznika Stanisława Jary zmusza nas, aby pamiętać i wyciągnąć wnioski.
Młode pokolenie poznaje i uczy się historii Polski przez pryzmat konkretnego człowieka.

„Drodzy Młodzi Przyjaciele! Mam pewność, że będziecie kultywować pamięć o poruczniku STANISŁAWIE JARA zamordowanym bestialsko w Katyniu”. – powiedział Starosta

Uroczystość odbyła się z inicjatywy Anny Alwast, siostrzenicy Stanisława Jary, która od ponad 30 lat mieszka w Toronto w Kanadzie. Jak powiedziała, dla niej i jej męża, to wyjątkowy dzień, ponieważ od dawna chcieli upamiętnić swojego wuja. (Przypomnijmy, że  1 października 2019 roku z inicjatywy Państwa Alwast na placu obok szkoły odbyło się zasadzenie Dębu Pamięci porucznika Stanisława Jary – przyp.red.)

Podczas uroczystości zaprezentowano montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci
i młodzież ze szkoły w Obiechowie. W programie przedstawiono pieśni i wiersze patriotyczne. Dzieciom akompaniował zaprzyjaźniony ze szkołą Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Leszek Wawrzyła.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi przez Państwo Alwast
i złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą przez wszystkich zaproszonych gości.

Stanisław Jara, urodził się 26 września 1913 roku w Obiechowie. Był absolwentem Szkoły Powszechnej w Obiechowie oraz gimnazjum kieleckiego, gdzie zdał egzamin maturalny. Przeszedł szkolenie wojskowe, najpierw pracując w wytwórni amunicji w Warszawie. W 1934 roku odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Dostał przydział do 4. Pułku Lotniczego, który stacjonował w Toruniu. W 1937 roku otrzymał awans oficerski na podporucznika, pilota Wojska Polskiego. Kiedy wybuchła wojna stawił się w swojej jednostce. Przez ponad dwa tygodnie wojny walczył z Niemcami w okolicach Warszawy, po czym został skierowany na wschód w okolice Wołynia. Na dziś nie ma informacji, w jakich okolicznościach dostał się do niewoli. Trafił do obozu w Kozielsku. 14 kwietnia 1940 roku wraz z kilkuset innymi oficerami został wywieziony
z Kozielska transportem kolejowym, który został skierowany do stacji w okolicach Smoleńska.

Stanisław Jara zginął pomiędzy 15, a 18 kwietnia 1940 roku, mając 27 lat. Z terenu przedwojennego województwa kieleckiego w Katyniu zamordowano ponad 2300 osób. Pośmiertnie został awansowany na stopień porucznika.

Cześć i Chwała Jego Pamięci!

W uroczystości wzięła udział także: Wójt Gminy Słupia Tomasz Koper, Przewodnicząca Rady Gminy Słupia Elżbieta Kornalska, Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Kielce, Przedstawiciele Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura Kielce, Przedstawiciele Kuratorium, rodzina Stanisława Jary, grono pedagogiczne, uczniowie wraz z rodzicami., Proboszcz Parafii Obiechów ks. Czesław Kasprzyk.

(mf)