Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Ogłoszenia

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013, pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:
- spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym,
- szkolenie BHP i PPOŻ zorganizowane przez LGD,
- szkolenie „Świadczenie usług agroturystycznych”,
- szkolenie „Odnawialne źródła energii”,
- szkolenie „Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT – w świetle nowych zmian ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” realizując Lokalną Strategię Rozwoju w latach 2007-2013 wsparła 21 stowarzyszeń. Projekty były realizowane przez podmioty, w których prężnie działają osoby młode posiadające ciekawe pomysły, rozwiązania, osoby kreatywne, chcące pobudzić lokalną społeczność do aktywności.

Oto kilka dobrych praktyk tych działań:
- Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja regionu Jędrzejowskiego. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 13 934,36 zł.
- V piknik rodzinny, VI piknik rodzinny, VII piknik rodzinny. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 33 205,28 zł.
- V dni kultury chrześcijańskiej, VII dni kultury chrześcijańskiej, VIII dni kultury chrześcijańskiej. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 28 489,32 zł.
- Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mnichowie w zestawy komputerowe z dostępem do internetu. Beneficjent - Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 8 106,00 zł.
- Organizacja imprezy sportowej pn. „I Spartakiada Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jędrzejowskiego”. Beneficjent – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy; kwota uzyskanego dofinansowania 8 678,00 zł

W wyniku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 powstało 12 nowych przedsiębiorstw, 19 rozwinęło swoją działalność gospodarczą, utworzono kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

Do dobrych praktyk z poprzedniego okresu programowania można zaliczyć m. in. następujące operacje:

- Zakup maszyny sterowanej numerycznie do produkcji elastycznych rur w zwijanej technologii oraz utworzenie trzech dodatkowych stanowisk pracy. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 197 000,00 złotych.

- Tworzenie mikroprzedsiębiorstwa o znamionach działalności weterynaryjnej na terenach wiejskich. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 46 421,00 zł.

- Budowa zakładu ślusarskiego. Beneficjent – wspólnicy spółki cywilnej; kwota uzyskanego dofinansowania 300 000,00 zł.

- Remont budynku i zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia w celu uruchomienia zakładu produkcji żywności ekologicznej. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 142 528,00 zł.

- Budowa i wyposażenie stajni, patio oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, kwota uzyskanego dofinansowania 169 670,00 zł. Beneficjent – przedsiębiorca.

Kolejnym działaniem Fundacji Miśka Zdziśka tym razem skierowanym do najmłodszego pokolenia będą WAKACJE Z MIŚKIEM ZDZIŚKIEM 2016, na które zapraszamy wszystkie dzieci z powiatu jędrzejowskiego.

Od 25.07.2016r do 03.08.2016r. zapraszamy na wakacyjne warsztaty z językiem angielskim, warsztaty plastyczne, gry, zabawy, konkursy z nagrodami, pamiątkowe zdjęcia dla dzieci oraz słodki poczęstunek.

Zajęcia odbywać się będą przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie, III piętro.

Dodatkowymi atrakcjami będzie wyjazd na basen ,,Perła” w Nowinach, wyjazd do Centrum Bajki w Pacanowie oraz przejazd Świętokrzyską Kolejką Dojazdową ,,Ciuchcia Expres Ponidzie”.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. Jesteś zainteresowany? Zgłoś swoje dziecko już dziś. Kontakt tel. 41 386-65-69.