Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Ogłoszenia

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej praferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim pod adresem http://www.app2016.umws.pl/

Biuro projektu :

ul. Okrzei 49B

28-300 Jędrzejów

Czas na własny biznes plakat a2

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013, pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:
- spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym,
- szkolenie BHP i PPOŻ zorganizowane przez LGD,
- szkolenie „Świadczenie usług agroturystycznych”,
- szkolenie „Odnawialne źródła energii”,
- szkolenie „Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT – w świetle nowych zmian ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” realizując Lokalną Strategię Rozwoju w latach 2007-2013 wsparła 21 stowarzyszeń. Projekty były realizowane przez podmioty, w których prężnie działają osoby młode posiadające ciekawe pomysły, rozwiązania, osoby kreatywne, chcące pobudzić lokalną społeczność do aktywności.

Oto kilka dobrych praktyk tych działań:
- Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja regionu Jędrzejowskiego. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 13 934,36 zł.
- V piknik rodzinny, VI piknik rodzinny, VII piknik rodzinny. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 33 205,28 zł.
- V dni kultury chrześcijańskiej, VII dni kultury chrześcijańskiej, VIII dni kultury chrześcijańskiej. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 28 489,32 zł.
- Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mnichowie w zestawy komputerowe z dostępem do internetu. Beneficjent - Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 8 106,00 zł.
- Organizacja imprezy sportowej pn. „I Spartakiada Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jędrzejowskiego”. Beneficjent – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy; kwota uzyskanego dofinansowania 8 678,00 zł