Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Ogłoszenia

W wyniku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 powstało 12 nowych przedsiębiorstw, 19 rozwinęło swoją działalność gospodarczą, utworzono kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

Do dobrych praktyk z poprzedniego okresu programowania można zaliczyć m. in. następujące operacje:

- Zakup maszyny sterowanej numerycznie do produkcji elastycznych rur w zwijanej technologii oraz utworzenie trzech dodatkowych stanowisk pracy. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 197 000,00 złotych.

- Tworzenie mikroprzedsiębiorstwa o znamionach działalności weterynaryjnej na terenach wiejskich. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 46 421,00 zł.

- Budowa zakładu ślusarskiego. Beneficjent – wspólnicy spółki cywilnej; kwota uzyskanego dofinansowania 300 000,00 zł.

- Remont budynku i zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia w celu uruchomienia zakładu produkcji żywności ekologicznej. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 142 528,00 zł.

- Budowa i wyposażenie stajni, patio oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, kwota uzyskanego dofinansowania 169 670,00 zł. Beneficjent – przedsiębiorca.

Kolejnym działaniem Fundacji Miśka Zdziśka tym razem skierowanym do najmłodszego pokolenia będą WAKACJE Z MIŚKIEM ZDZIŚKIEM 2016, na które zapraszamy wszystkie dzieci z powiatu jędrzejowskiego.

Od 25.07.2016r do 03.08.2016r. zapraszamy na wakacyjne warsztaty z językiem angielskim, warsztaty plastyczne, gry, zabawy, konkursy z nagrodami, pamiątkowe zdjęcia dla dzieci oraz słodki poczęstunek.

Zajęcia odbywać się będą przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie, III piętro.

Dodatkowymi atrakcjami będzie wyjazd na basen ,,Perła” w Nowinach, wyjazd do Centrum Bajki w Pacanowie oraz przejazd Świętokrzyską Kolejką Dojazdową ,,Ciuchcia Expres Ponidzie”.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. Jesteś zainteresowany? Zgłoś swoje dziecko już dziś. Kontakt tel. 41 386-65-69.

Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” z siedzibą w Jędrzejowie przy ul Armii Krajowej 9 od lipca 2016 roku będzie realizować BEZPŁATNE SZKOLENIA I WARSZTATY DLA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH pn.: ,,Droga do aktywizacji osób niepełnosprawnych” dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.

PCPR w Jędrzejowie podsumowało wyniki działań podjętych na terenie powiatu jędrzejowskiego w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że z informacji zwrotnych nadesłanych z instytucji i służb z terenu naszego powiatu wynika, że z pomocy specjalistów w ramach dyżurów w instytucjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 – 26 lutego 2016 r. skorzystało ogółem 43 osoby / w tym: 22 osoby zwróciły się o pomoc do gminnych ośrodków pomocy społecznej, 8 osób skorzystało z pomocy terapeuty ds. uzależnień i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień przy ZPOZ w Jędrzejowie, 5 osób skorzystało z porad psychologa i adwokata z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach - Punkt Mobilny w Jędrzejowie, 4 osoby zgłosiły się o pomoc do PCPR w Jędrzejowie, 2 - na Policję i 2 - o pomoc prawną i psychologiczną do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach.

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje, że w dniu 9 lutego 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań stanowiących kompetencje Powiatu
w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku, polegających w szczególności na: