Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań stanowiących kompetencje Powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku.


Starosta Jędrzejowski
w sprawie skarg i wniosków
przyjmuje w każdy
czwartek od godz. 14.00 do 16.00