Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 6 marca 2017 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego są realizowane:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:

PSYCHOLOGA i ADWOKATA

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu wrześniu 2017 r.

- 7 września 2017 r. ( czwartek ) - dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 -w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas”

- 11 września 2017 r. ( poniedziałek ) dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 - w siedzibie PCPR

 

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie,             przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.  

Ponadto, informacje o dyżurach specjalistów w poszczególnych miesiącach dostępne są również w postaci ogłoszeń: w siedzibie PCPR-u, w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul 11-go Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9, w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie oraz w każdym miejsko-gminnym i gminnym ośrodku pomocy społecznej, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, na stronie pcpru pcpr.jedrzejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.

 

                                                                                                 Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

                                                                                                       mgr Tomasz Kowalski

Starosta Jędrzejowski
w sprawie skarg i wniosków
przyjmuje w każdy
czwartek od godz. 14.00 do 16.00