Komplet dokumentów do  pobrania tutaj:
https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/22303094?version=1.0