Pobierz załącznik: Ogłoszenie dot. projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf

Pobierz załącznik: Roczny Program Współpracy z Organizacjami na rok 2020.pdf

Pobierz załącznik: Formularz Konsultacji.docx