Ogłoszenie Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Jędrzejowskim w roku 2023