Ogłoszenie Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publiczngo z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Więcej tutaj