W konkursie biorą udział projekty stowarzyszeń lokalnych, takich jak KGW czy OSP. Na zdjęciu: Dożynki Powiatowe 2017

Na otwarty konkurs grantowy w ramach Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego, ogłoszony przez Zarząd Powiatu, wpłynęło aż 77 wniosków od organizacji pozarządowych z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego postanowił przeznaczyć 225 tysięcy złotych na konkurs projektów zgłaszanych przez lokalne stowarzyszenia. Na każdy projekt można było uzyskać dotację do 5 tysięcy złotych.

Obecnie trwają prace komisji weryfikującej wnioski. Ostateczne decyzje należą do Zarządu Powiatu, któremu komisja przedstawi swoje stanowisko.

– Złożono  77 wniosków, a więc jasne, że nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy, które przeznaczyliśmy z budżetu na ten program – mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, pomysłodawca programu. – Jednak tak duże zainteresowanie pokazuje, że program jest dobry i potrzebny ludziom, bo aktywność i pomysłowość stowarzyszeń, mieszkańców naszego powiatu jest ogromna.

Program ma być kontynuowany w kolejnych latach, a więc te stowarzyszenia, których wnioski nie otrzymają dofinansowania teraz, będą mogły ponownie aplikować o wsparcie.