W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie funkcjonuje Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, którego zadaniem jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Szczegóły tutaj:  oferta edukacyjna OKRO