Aktualnie zakończyliśmy nabór na wnioski grantowe z zakresu przedsięwzięcia
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Wpłynęło 18 wniosków na kwotę 202 677,60 złotych.
Informujemy, że w bieżącym roku nie będzie już naboru na wnioski grantowe.
Środki finansowe przeznaczone na te działania zostały już wyczerpane.

Dziękuję grantobiorcom za realizację bardzo ciekawych projektów grantowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju naszego obszaru działania.

Bogusława Wypych

Prezes LGD Ziemia Jędrzejowska Gryf