Wspólne zdjęcie na koniec kadencji.

18 października odbyła się ostatnia przed wyborami samorządowymi sesja Rady Powiatu w Jędrzejowie.

Najważniejszą z uchwał podjętych na tej ostatniej w kadencji sesji jest ta zmieniająca statut powiatu jędrzejowskiego. Zmiany te są podyktowane przez nowelizację ustawy o samorządzie powiatowym i będą obowiązywać w kolejnej kadencji samorządu.

Do najważniejszych zmian należą m.in.: wprowadzenie 5-letniej kadencji samorządu, obowiązek transmisji obrad Rady Powiatu, wprowadzenie wyłącznie pisemnej formy interpelacji radnych i pisemnych odpowiedzi na interpelacje, powołanie dodatkowej komisji w Radzie Powiatu, która zajmować się będzie skargami, wnioskami i petycjami, obowiązek składania przez Zarząd Powiatu corocznego raportu o stanie powiatu, inicjatywa uchwałodawcza obywateli (co najmniej 300 osób), budżet obywatelski.

Ostatnia sesja byłą okazją do podziękowań dla radnych i pracowników Starostwa Powiatowego za współpracę podczas czteroletniej kadencji. W imieniu samorządu powiatu złożyli je: przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk oraz starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który wręczył również wyróżnienia z okazji 20-lecia samorządu powiatowego „Zasłużony dla powiatu jędrzejowskiego”.

Gratulacje radni złożyli również laureatowi „Złotego Gryfa Powiatu Jędrzejowskiego” Tomaszowi Gawrońskiemu, biegaczowi, który reprezentował Polskę w Mistrzostwach Europy Osób Niesłyszących w Bydgoszczy w dniach 5-6 października i wraz z drużyną Polski dwukrotnie stawał na najwyższym podium.