2 lutego 1944 roku w Jędrzejowie miała miejsce udana akcja odbicia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo. W tym roku uczczono już 75. rocznicę tego wydarzenia.

Przeprowadzona bez strat własnych, trwająca kilkanaście minut, akcja ta doprowadziła do uwolnienia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo, która znajdowała się w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 44 (budynek nie istnieje). Uwolnieni zostali: Stanisław Białkiewicz „Zaremba”, kpr. pchor. Zbigniew Białkiewicz „Świerk”, Adam Grabowski „Mocny”, kpr. pchor. Zbigniew Grabowski „Czarny”, Stanisław Skowronek „Pniak”.
Akcją dowodził mjr Stefan Gądzio „Kos”, a jej uczestnicy to żołnierze z oddziału dywersyjnego AK z podobwodu Wodzisław, dowodzonego przez sierż. Józefa Maja „Balleta”. Wzięli w niej udział: kpr. pchor. Jan Stempkowski „Michał”, kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł”, kpr. Jan Turek „Kokoto”, kpr. Stanisław Urban „Kuźmicz”, st. strz. Jerzy Ostrowski „Elza”, st. strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna”, wraz z ubezpieczającymi akcję ppor. Mieczysławem Karkowskim „Grabem”, ppor. Mieczysławem Maludzińskim „Walmieczem” i ppor. Hieronimem Piaseckim „Zolą”.
Uroczystość przy tablicy upamiętniającej akcję odbicia więźniów jest już coroczną lokalną tradycją. Biorą w niej udział kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku gośćmi uroczystości byli: Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski oraz Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
W kościele OO. Cystersów w Jędrzejowie odprawiono najpierw specjalne nabożeństwo, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą tamto wydarzenie, która znajduje się obok I LO w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada. Straż przy pomniku pełniła młodzież z klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
– Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom dzisiejszej uroczystości za pamięć o bohaterach, którzy walczyli o niepodległość Ziemi Jędrzejowskiej i pokazali miłość braterską, odbijając swoich przyjaciół z więzienia – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.
Jak powiedział organizator uroczystości starosta jędrzejowski Paweł Faryna nigdy nie spłacimy długu, jaki nasze pokolenie i pokolenia następne zaciągnęły u tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Starosta zwrócił się do młodego pokolenia z apelem, aby chronili wartości przekazane nam przez naszych przodków, które wypisane są na sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Więcej zdjęć:

tutaj