Dziś pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” przy ul. Okrzei w Jędrzejowie (obok ZSP nr 2), odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony w 2011 r. Pierwszy marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

Krótką uroczystość poprowadził przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel. Przemówił również Paweł Kowalski przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK – koło w Jędrzejowie. Kwiaty pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” złożyli Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Wicestarosta Maria Barańska, Burmistrz Miasta Jędrzejów Marcin Piszczek i Marek Godlewski, przedstawiciele kół kombatantów, Dyrektor ZSP nr2 Jolanta Jędrzejewska.
Znicz zapalili uczniowie szkoły. Pamięć Żołnierzy Wyklętych uczczono minutą ciszy. Bernard Suchmiel odczytał list przesłany z okazji tej uroczystości przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.  (MF)