Tarnawa w gminie Sędziszów została laureatem konkursu o nagrodę starosty jędrzejowskiego „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”. W konkursie wystartowało osiem miejscowości.

Komisja konkursowa – Janusz Grabek, Henryk Król, Wiesław Ciosk, Jadwiga Błasiak, Czesław Dudek, Małgorzata Kocimska i Monika Walnik – po zapoznaniu się z wnioskami konkursowymi burmistrzów i wójtów powiatu jędrzejowskiego oraz po przeprowadzeniu w dniach 19 i 28 czerwca wizytacji w terenie orzekła, że według klasyfikacji punktowej konkurs „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska” wygrała Tarnawa (94,4 pkt), drugie miejsce zajął Potok Wielki (92,7 pkt), a trzecie Błogoszów (92 pkt).

Dalsze miejsca zajęły: Sobków (84,1 pkt), Lubcza (82,4 pkt), Mieronice (82,1 pkt), Deszno (81,1 pkt) oraz Wywła (72,6 pkt).
Komisja konkursowa uwzględniając niewielkie różnice punktowe pomiędzy miejscowościami postanowiła przyznać I miejsce dla wsi: Tarnawa, Potok Wielki i Błogoszów, a dla wsi: Sobków, Lubcza, Mieronice, Deszno, Wywła wyróżnienia za udział w konkursie.

Konkurs miał na celu m.in. promowanie walorów przyrodniczych wsi z terenu naszego powiatu, a także podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dożynek Powiatowych 27 sierpnia w Sędziszowie.

 

 Tarnawa – boisko koło remizy