Starostowie nagrodzonych powiatów odebrali statuetki i dyplomy.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek odebrał wyróżnienie – dyplom i statuetkę – dla powiatu jędrzejowskiego za zwycięstwo w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich.

Ranking odbył się już po raz piętnasty, a powiat jędrzejowski powtórzył sukces z ubiegłego roku – został liderem w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców, czyli najliczniejszej kategorii, w której wraz z nami do rankingu przystąpiło 99 powiatów z całej Polski.

Ranking jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Powiaty oceniane są według bardzo licznych kryteriów: w 84 dziedzinach zgrupowanych w 10 blokach tematycznych. Wszystkie osiągnięcia trzeba dokładnie udokumentować. – Powiat jędrzejowski otrzymał maksymalną liczbę punktów w wielu dziedzinach, w tym w najważniejszych, bo związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych – mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Powiat jędrzejowski pozyskał ponad 16 milionów złotych z funduszy zewnętrznych oraz ponad 14 milionów złotych z funduszy krajowych. To niebagatelne kwoty przy naszym 90-milionowym budżecie.

W kategorii PROMOCJA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ najwyżej oceniono działanie dot. przeprowadzenia programów na rzecz osób niepełnosprawnych, a także programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

W kategorii ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO maksymalną liczbę punktów otrzymaliśmy za ilość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO.

Ważną częścią osiągnięć samorządu powiatowego są liczne inwestycje – drogowe, budowlane, geodezyjne. – Ponad 37 milionów złotych inwestujemy w scalanie gruntów rolnych, a projekt e-geodezja to 35 milionów – wylicza starosta jędrzejowski. – Drogi i chodniki są ważną częścią inwestycji powiatu, wiele remontów realizujemy wspólnie z gminami, serdecznie dziękuję za współpracę, za to, że umiemy się porozumieć i działamy dla dobra naszego społeczeństwa lokalnego.

Starosta dziękował także współpracownikom ze Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Od początku istnienia rankingu powiat jędrzejowski plasował się zawsze w pierwszej piętnastce. W 2017 powtórzyliśmy sukces z 2016 roku i zakończyliśmy ranking na pozycji lidera. W poprzednich latach pierwsze miejsce zajmowaliśmy jeszcze trzykrotnie: w latach 2003, 2004 i 2005.