W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 informujemy, że zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdów należy kierować do Urzędu elektronicznie (skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka) lub za pośrednictwem poczty, ewentualnie zostawiać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na ul. Armii Krajowej 9 lub 11 Listopada 83. Druki można pobrać ze strony internetowej starostwa (https://www.powiatjedrzejow.pl/ – zakładka załatwianie spraw w Starostwie) lub w sekretariatach. Do zawiadomień należy dołączyć kserokopie dokumentów własności.
Ponadto informujemy, że od dnia 12.03.2020r. zawieszamy obsługę czynności związanych z wymianą dowodów rejestracyjnych.