Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu
ul. Chęcińska 17a
28-366 Małogoszcz

Dyrektor: Danuta Niechciał