log unia

log unia

 

Powiat Jędrzejowski w dniu 12 stycznia 2011r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach na dofinansowanie projektu pn. „ Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego”. Współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach :

Działania : 5.2. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wsparcie placówek edukacyjnych i kulturalnych.”

Osi 5. „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycję dziedzictwo kulturalne, turystykę i sport”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 363 041,01 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści jeden złotych 01/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 4 028 763,85 zł.

1.Środki europejskie w kwocie 1 933 806,65 zł, co stanowi nie więcej niż 48% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

2.Wkład własny Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 2 094 957,20 zł i stanowiący nie mniej niż 52,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Zakres projektu j.w. obejmuje:

1.Wykonanie robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego, z przeznaczeniem na część dydaktyczną dla potrzeb nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych wraz z budową przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczego.

Miejsce realizacji inwestycji – Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Okrzei 63.

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienek w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja przy ul. 11 Listopada.

3. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzki sali gimnastycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

4. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły, Sali gimnastycznej i internatu żeńskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

5. Termomodernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie.

6. Dostawa, montaż i próbne uruchomienie pracowni diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Okrzei.

7. Zakup wyposażenia bazy pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Jędrzejowie.

8. Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

 

                Powiat rozpoczął techniczną realizację projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” od zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego, z przeznaczeniem na część dydaktyczną dla potrzeb nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych wraz z budową przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczego”.

Zadanie realizowała firma Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński ul. Partyzantów 43A, 28-300 Jędrzejów.
Wartość zadania wyniosła 553 169,95 zł, w tym 48% dofinansowania unijnego, w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

DSC09672

 

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie uroczyście otwarto nową stację diagnostyki samochodowej dla potrzeb nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych wyposażonej w ramach projektu „ Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego”.

thumb DSC05899

 

Wyremontowano posadzkę w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie w ramach projektu pod nazwą „ Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.Zadanie zrealizowała firma Zakład Obróbki i Handlu Drewnem . Gabriel Jamróz z siedzibą w Dzikowcu 110, 36-122 Dzikwoiec.Zadanie wykonano za kwotę 94 785,00 zł.DSC05877

 

Młodzież LO im. Reja w Jędrzejowie może korzystać z wyremontowanych łazienek w ramach projektu „ Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” ” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zadanie zrealizował Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko Zdrój, za kwotę 165 925,00 zł

(zdjęcia)

 

W ramach projektu pn. „ Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” ” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji szkoły, sali gimnastycznej i internatu żeńskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

Zadania realizowała firma Zakład Remontowo Budowlany „Termobud” ul. Królowej Jadwigi 41, 28-100 Busko Zdrój. Za kwotę 580 756,91 zł.

DSC00548 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2 otwarto nowoczesne pracowanie mechatronioczne wyposażone w nowoczesny sprzęt , dzięki któremu młodzież będzie mogła zdobyć praktyczną wiedzę z zawodu.Wyposażenie pracowni kosztowało 1 613 000, 00 zł. Wyposażenie pracowni zrealizowano z projektu „ Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” ” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w wysokości 48%.

DSC01940DSC02129

 

 

W ramach projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” ” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w wysokości 48% dokonano termoorganizacji Sali gimnastycznej w LO im. M. Reja w Jędrzejowie.Zadania realizowała firma Zakład Remontowo Budowlany „Termobud” il. Królowej Jadwigi 41, 28-100 Busko-Zdrój, za kwotę 399 456,50 zł.

DSC04730

 

Dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Krzelowie został zakupiony sprzęt i wyposażenie techniczne do kształcenia zawodowego z projektu pn. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w wysokości 48% za kwotę 623 816,00 zł

DSC07537

 

 

p1az l