27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się podsumowanie realizowanego  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie projektu „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH”.

Miłym akcentem i zwieńczeniem całego projektu było wręczenie dla wychowanków pamiątkowych tabletów. Tablety wręczali Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Dyrektor PCPR Tomasz Kowalski. Gratulowali też wytrwałości i cierpliwości w długotrwałym i delikatnym procesie kształtowania się więzi rodzinnych.

PCPR w Jędrzejowie  w okresie od 1 listopada 2018r, do 30.06.2019r. uczestniczyło
w realizacji w/w projektu  współfinansowanego przez Unię Europejską
(w ramach RPOWŚ 2014-2020).
Rodziny zastępcze jak i wychowankowie biorący udział
w realizacji Projektu były objęte specjalistycznym wsparciem :
–  możliwość skorzystania z pomocy specjalistów m.in. doradcy zawodowego,
psychologa i prawnika,
– nakreślenie ścieżki rozwoju zawodowego i predyspozycji zawodowych,
– udział w warsztatach społecznych niezbędnych do racjonalnego, efektywnego wykorzystania własnych zasobów-intelektualnych, osobowościowych i rzeczowych.

Ponadto zadbano o integrację uczestników projektu poprzez organizację wyjazdów  integracyjnych:
– w dniach od 13.01.2019 do 19.01. 2019r., rodziny zastępcze z terenu Powiatu Jędrzejowskiego wzięły udział w  „wyjeździe integracyjnym  na 7 dniowe ferie zimowe połączonym z warsztatami umiejętności wychowawczych/ rodzicielskich”,
– w dniach  11.05.2019r., do 12.05.2019r. – „wyjazd integracyjny  na baseny termalne”,
– w dniach  od 22.06.2019r., do 26.06.2019r., rodziny uczestniczyły w „wyjeździe integracyjnym Wisła i okolice”.