W br. Powiat Jędrzejowski włączył się po raz kolejny w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 18 – 26 lutego br. zorganizowano: dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, wspólne dyżury specjalistów w instytucjach oraz akcję informacyjną.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest akcją ogólnopolską, a głównym koordynatorem obchodów Tygodnia jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które promuje ideę organizowania interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, na  wspólne dyżury w ramach obchodów Tygodnia zdecydowało się wiele instytucji i służb z terenu powiatu: Sąd, Prokuratura, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, PCPR i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jędrzejowie, wszystkie gminne ośrodki pomocy społecznej oraz placówki medyczne: Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie i Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień.

Pracownicy w/w instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych, w tym również przestępstwem, w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w corocznej akcji  Tygodnia chodzi o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie na problemy, z którymi się borykają osoby i rodziny oraz przekazanie informacji społeczności lokalnej na temat instytucji pomocowych i możliwości skorzystania z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów. Jest to okazja, aby przez ogłoszenia w prasie, ulotki i informacje przekazać dane teleadresowe instytucji i służb oraz poinformować o zakresie ich kompetencji.

Z informacji zwrotnych nadesłanych do PCPR-u z w/w instytucji i służb z terenu naszego powiatu wynika, że z pomocy specjalistów w ramach dyżurów w instytucjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 18 – 26 lutego 2021 r. skorzystało ogółem 61 osób / w tym: 16 osób zwróciło się o pomoc do gminnych ośrodków pomocy społecznej, 10 osób uzyskało poradę terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym,  8 osób skorzystało z porad specjalistów w ramach dodatkowych dyżurów adwokata i psychologa zorganizowanych przez PCPR w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 16 osób uzyskało pomoc specjalistów w Powiatowym Punkcie Pomocy Rodzinie przy PCPR, 9 osób uzyskało pomoc pracowników PCPR-u, 2 osoby zgłosiły się do Sądu.

Ponadto, PCPR przeprowadziło akcję informacyjną w postaci: informacji, ogłoszeń i ulotek rozpropagowanych do większości instytucji i służb, placówek medycznych oraz parafii w powiecie na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać, a także zamieszczonych w mediach lokalnych, na stronach powiatu i na stronie pcpr-u, dzięki czemu informacja o organizowanej akcji i realizowanym w jej ramach wsparciu dotarła do wielu mieszkańców powiatu.  Ogółem przekazano około 450 szt. ulotek, 40 szt. ogłoszeń i 60 szt. Informacji.

Do akcji informacyjnej włączyły się również wszystkie w/w instytucje, które zamieściły ogłoszenia o Tygodniu i dyżurach we własnych instytucjach, w tym Komenda Powiatowa Policji, MGOPS w Sędziszowie oraz Starostwo oraz dodatkowo na swoich stronach.

Wszystkim osobom, służbom i instytucjom zaangażowanym w akcję PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów