W niedzielę, 13 września Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska uczestniczyli w Uroczystej Mszy Świętej – dziękczynnej za plony 2020 roku, która odbyła się w Kościele Świętej Trójcy w Jędrzejowie.

Podczas Mszy dziękowano za tegoroczne plony. W nabożeństwie oprócz przedstawicieli władz, udział wzięli parafianie oraz przedstawiciele KGW.

Chleb dożynkowy do kościoła wnieśli Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, oraz Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Jak powiedział Starosta Paweł Faryna, to msza podczas której chcieli podziękować Bogu oraz rolnikom za plony i ich spracowane ręce. Jak dodał pomimo, że cały czas jest pandemia, trzeba kultywować tę polską, dożynkową tradycję z myślą o młodych pokoleniach.

Z uwagi na pandemię przygotowany został tylko jeden wieniec – przez Panie z KGW z Jasiony. Wieniec zrobiony został z jęczmienia, pszenżyta, owsa i kwiatów.

Pierwsze i drugie czytanie Pisma Świętego odczytali Starosta Paweł Faryna i Burmistrz Marcin Piszczek. Liturgię niedzielnej sumy dożynkowej wspaniałym śpiewem ubogacał Jędrzejowski Chór Miejski, który zaśpiewał między innymi: Bogurodzicę i Rotę.

W uroczystej mszy świętej dożynkowej gminy Jędrzejów uczestniczyli także:  Członkowie Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego: Renata Kawiorska i Tomasz Puchrowicz, który również służył do Mszy; Radni Powiatu Jędrzejowskiego m.in. Lidia Pędziwilk i Stanisław Słoma, oraz przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kruk i Radni Gminy Jędrzejów, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, poczet sztandarowy, cała społeczność miasta i gminy Jędrzejów, parafianie kościoła Świętej Trójcy w Jędrzejowie.

 

„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika.

   Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały         

chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe

 tej ziemi strzec i bronić”.

                                                                             Jan Paweł II