Pokazy handlowe – kolejne decyzje UOKiK

1434

     Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że przedsiębiorcy sprzedający podczas pokazów handlowych artykuły zdrowotne, AGD i urządzenia filtrujące wodę naruszyli zbiorowe interesy konsumentów. Klientami tych firm byli głównie seniorzy.

     Starsi konsumenci są narażeni na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na prezentacjach. Handlowcy często wprowadzają ich w błąd lub wykorzystują problemy konsumentów ze zdrowiem. UOKiK ukarał spółki prowadzące sprzedaż w taki sposób.

     Pollana Med z Mrowina zapraszała konsumentów na organizowane przez siebie prezentacje produktów, takich jak maty i pasy masujące, wielofunkcyjne odkurzacze, naczynia kuchenne, zestawy noży i wyciskarki, obiecując przy tym darmowe prezenty. Handlowcy informowali konsumentów, którzy decydowali się na zakup, że nie przysługuje im prawo odstąpienia od umowy. Ze skarg wynikało, że postanowienia o prawie do odstąpienia były wykreślane z wzorców umów przez pracowników Pollana Med. Rzekomo powodem był fakt, że towar był w promocji.
     Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (czyli przez telefon, internet) można odstąpić w terminie 14 dni od jej zwarcia bez podania przyczyny. Nie ma znaczenia, czy towar kupiony był w standardowej cenie, czy w promocji.
     Gdy konsumenci skutecznie odstępowali od umowy i odsyłali towar, firma nie zwracała im jednak pieniędzy, mimo kierowanych do niej wezwań do zapłaty. UOKiK nakazał zaniechać tej praktyki i nałożył karę w wysokości ponad 1 mln zł.

     Firma Medispol ze Stęszewa (obecnie Radnar z Poznania) również prowadziła sprzedaż na pokazach. W ofercie miała aparat medyczny do terapii pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Informowała, że celem spotkania są bezpłatne badania profilaktyczne. W rzeczywistości chodziło o prezentację oferty handlowej i sprzedaż. W trakcie prezentacji prowadzono „badania” wykorzystując urządzenie AM Scan, choć urządzenie to nie jest wyrobem medycznym przeznaczonym do oceny stanu zdrowia. Następnie, na podstawie tak uzyskiwanych wyników informowano konsumentów o rzekomo stwierdzonych dolegliwościach i tym samym wprowadzano ich w błąd co do aktualnego stanu zdrowia. Przedstawiciele handlowi mogli w ten sposób wpływać na decyzje konsumentów o zakupie oferowanego aparatu do magnetoterapii. Kary za wprowadzenie konsumentów w błąd wyniosły prawie 400 tys. zł.

     Urząd wszczął także postępowanie przeciwko wspólnikom spółki Kangen, która zapraszała konsumentów na prezentacje, w trakcie których oferowała urządzenie do filtrowania wody (rewitalizator wody). Przy zakupie, nabywcy otrzymywali do podpisu umowę o świadczenie usług rozbudowy (modernizacji) instalacji wodnej o system filtracji wody. W umowie znajdowały się postanowienia wyłączające prawo do odstąpienia od niej po wykonaniu usługi.
     Zgodnie z przepisami od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość można odstąpić w terminie 14 dni. W myśl przepisów nie można odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeśli została ona w całości wykonana a konsument zgodził się na to, wiedząc że utraci prawo do odstąpienia. Jeżeli jednak przedsiębiorca sprzedaje towar i jednocześnie wykonuje usługę, to stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy m.in. o w/w uprawnieniu do odstąpienia od umowy.
     Na tej podstawie Prezes UOKiK stwierdził, że zgodnie z ustawą konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych z firmą Kangen w terminie 14 dni od zakupu, a przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd. Kara nałożona na wspólników to ponad 85 tys. zł. Przedsiębiorcy odwołali się od decyzji do sądu.

   Konsumencie uważaj na pokazach!

  • Jeśli idziesz na prezentację, pamiętaj, że zazwyczaj jest to pokaz handlowy, mający przekonać Cię do zakupu produktu.
  • Gdy otrzymujesz zaproszenie na spotkanie lub bezpłatne badanie, ustal, czy będą na nim oferowane towary lub usługi. Pamiętaj – nie ma nic za darmo!
  • Uważaj na „promocje”, wyjątkowe oferty, gdy sprzedawca mówi Ci, że musisz podjąć decyzję w tej chwili, bo okazja się nie powtórzy – nie działaj pod presją czasu.
  • Zastanów się, czy oferta na pewno jest atrakcyjna.
  • Nie udostępniaj nikomu dowodu osobistego.
  • Uważnie czytaj umowy, konsultuj decyzje z kimś bliskim.
  • Nie bierz pożyczki na zakup sprzętu na pokazie, nie zgadzaj się na wizytę w banku ze sprzedawcą.
  • Pamiętaj, że na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem masz 14 dni.