Dziś, 17 sierpnia Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna oraz Członkowie Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego Renata Kawiorska i Tomasz Puchrowicz uczestniczyli na uroczystym otwarciu inwestycji pn.: Obwodnica m. Jędrzejów – droga wojewódzka nr 768.

Nowa obwodnica ma długość około 2,5 km, jest ona odcinkiem jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. W ramach zadania poszerzono i wzmocniono także nawierzchnię istniejącej drogi wojewódzkiej nr 768.

– Całkowita wartość projektu : 31,8 mln zł,

– Koszt robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową: 20,1 mln zł,

– Dofinansowanie UE wyniosło: 19,3 mln zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Ciężki ruchu tranzytowy przeniesie się teraz poza miasto co ułatwi pracę kierowcą ciężkich samochodów. Łatwiej będzie również dojechać do Chmielnika czy Kazimierzy Wielkiej, ponieważ obwodnica łączy się z krajową „78”.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli również: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, Radni Sejmiku Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Artur Konarski i Leszek Wawrzyła, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek, Przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, oraz inwestorzy, samorządowcy i mieszkańcy.