Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jędrzejowie
ul. Reymonta 1
28-300 Jedrzejów
tel.: 41 386 17 22

Dyrektor: Adam Brela